Selecteer een pagina

Van hormoonrebel naar thuiskomen in mezelf

Het cirkeltje is rond schreef ik al in de vorige blog. Al mijn ervaringen van mijn weg naar een energieker leven zijn nu samengekomen. Ook schreef ik eerder dat ik nog zo gezond kon eten en bewegen maar wanneer ik me niet bewust ben van mijn stress en hoe daar mee om te gaan, dat dit dan niet zoveel uitmaakt. James Nestor, schrijver van het boek Breath welke ik las voor de breathwork teacher training, schrijft het volgende: “No matter what you eat, how much you exercise, how skinny or young or strong you are, none of it matters if you’re not breathing properly.” Vanuit mijn eigen ervaring kan ik dit alleen maar beamen.

Hoe nu verder?

Hoe ga ik een en ander vormgeven om aan te bieden aan mijn klanten? Wie zijn mijn klanten? Houd ik het breed met het thema vitaliteit? Richt ik mij op hormoonbalans? Of misschien wel heel specifiek de schildklier als ervaringsdeskundige? Met dit vraagstuk heb ik mij de afgelopen weken beziggehouden. Daarnaast werd ik weer even herinnerd aan de vraag waarom ik doe wat ik doe. Mijn passie voor leefstijl en gezondheid komt door mijn persoonlijke ervaring. “Dit moeten mensen weten”, riep ik heel enthousiast toen het vuurtje bij mij begon te branden. Maar wat maakte nu dat dit vuurtje ging branden? Wat zit daar onder? Iets in mij werd aangewakkerd. En dat iets dat hebben wij allemaal.

Onze eigen wijsheid of noem het onze kracht, innerlijke kracht, grootsheid, onze eigen autoriteit. Vanuit hier creëren we onze vitaliteit. “10% van ons leven wordt bepaald door externe factoren, 90% van ons leven is de spiegel van hoe we op die 10% reageren”. We kunnen zelf heel veel doen om zo gezond mogelijk te blijven. Maar ook voor bestaande disbalansen hebben we zelf veel in huis om daar zoveel mogelijk evenwicht in te krijgen. Belangrijk is dat we hierin niet zo streng zijn voor onszelf maar dat we dit vanuit zachtheid en liefde voor onszelf doen. Soms weten we het gewoon ook niet en dat is ook goed.

Alles is verbonden

Passie gaat over het in verbinding zijn met onszelf. Het bewust worden, bewustzijn en de ontwikkeling van ons potentieel, dit brengt ons naar een energieker leven. Deze ervaring gun ik iedereen. Er zit een idealist in mij en een strijdkracht voor harmonie. Niet alleen voor mezelf maar voor het grote geheel, want alles is met elkaar verbonden. Zo ook in ons lichaam. Is er ergens een storing in het lichaam dan kan deze zich op een andere plek in ons lichaam manifesteren in een klacht. Onze mentale, emotionele, fysieke en energetische gezondheid hebben invloed op elkaar. Veelal komen klachten door stress en dit veroorzaakt weer hormonale disbalans. Dit maakt dat ik met Kompas de focus heb op het thema ‘energieker leven’.

Het creëren van jouw energieker leven doen we door jouw hormonen in balans te brengen, waarbij stressreductie door middel van ademwerk en Yoga Nidra meditaties een belangrijke rol speelt bij de wegwijzers van Kompas naar een energieker leven. Daarnaast ga ik specifiek voor mensen met een schildklieraandoening trajecten, yoga en ademwerk aanbieden. 🦋

“How does one become a butterfly?” she asked
You must want to fly so much that you are willing to give up being a caterpillar
~Trina Paulus~