Selecteer een pagina

Is het mogelijk om meer energie te krijgen met een schildklieraandoening? Heb jij schildklierproblemen of een schildklieraandoening en stel jij jezelf deze vraag wel eens omdat je je beperkt voelt in je doen en laten en je leven te leven zoals jij deze wilt leven? Afhankelijk van de ernst en de vorm zijn er tal van klachten die schildklierproblemen met zich mee kunnen brengen. Zoals bijvoorbeeld bij een traag werkende schildklier:

– een depressief gevoel en angst
– een negatief zelfbeeld
– stemmingswisselingen
– concentratie- en geheugenstoornissen
– obstipatie
– gewrichtspijn / spierkrampen
– haaruitval
– vermoeidheid

Het kan voorkomen dat je je herkent in deze klachten maar dat je je niet bewust bent van schildklierproblemen omdat bijvoorbeeld een bloeduitslag laat zien dat je schildklier goed werkt. Dan zou er bijvoorbeeld sprake kunnen zijn van een omzettingsprobleem van de schildklierhormonen in de lever. Of misschien zit je in de overgangsfase. Dan is er een mogelijkheid dat je schildklierproblemen krijgt of dat je klachten ervaart die passen bij een traag werkende schildklier. Klachten kunnen lijken op overgangsklachten waardoor je je niet bewust bent dat het wellicht de werking van de schildklier kan zijn.

De schildklier wordt ook wel de motor van ons lichaam genoemd en is een heel gevoelig kliertje. De kunst is om deze zoveel mogelijk stabiel te houden. Omdat het heel gevoelig is, met name voor stress, kunnen de bloedwaarden van deze klier regelmatig schommelen. Bij kortdurende stress en een gezond herstel zal dit geen probleem zijn. Wanneer er sprake is van langdurige stress of het niet goed herstellen van stress dan kan op de lange termijn de schildklier problemen krijgen met goed functioneren waardoor er allerlei klachten kunnen ontstaan.

Het zo stabiel mogelijk houden van de schildklier doe je mijns inziens door goed naar je lichaam te luisteren. Er bestaan referentiewaarden, en die zijn ook nodig, bijvoorbeeld van de TSH en FT4 die een indicatie kunnen zijn voor de toestand van de schildklier. Maar waar ook rekening mee gehouden mag worden is dat de waarden gedurende de dag schommelen en dat het heel persoonlijk is bij welke waarden iemand zich goed bij voelt. De ene persoon kan met bepaalde waarden zich goed voelen en een ander persoon met diezelfde waarden niet. Ik herinner me een aantal keer dat ik in de wachtkamer zat bij de endocrinoloog voor controle en dacht mijn waarden zullen wel goed zijn want ik voel me heerlijk en dat de endocrinoloog op basis van de bloeduitslag tegen mij zei dat de schildklier niet optimaal werkte. En andersom ook dat ik me helemaal niet fit voelde en de uitslag volgens de arts goed was. Daarnaast wordt over het algemeen alleen geprikt om de TSH en FT4 waarden te checken. Om écht een goed beeld te krijgen is het nodig om meer dan alleen deze 2 te controleren. Door mijn eigen ervaring kan ik zeggen hoe belangrijk onze eigen lichaamswijsheid is. Dit is de reden waarom ik vanuit deze wijsheid werk. Jouw lichaam is je belangrijkste arts, coach, therapeut, leraar, etc. Jouw eigen kompas.

Gelukkig kunnen we zelf veel doen om klachten te verminderen. Afhankelijk van welke aandoening er sprake is, kan er zelfs geminderd worden met medicatie en in sommige gevallen kan er zelfs helemaal worden gestopt met medicatie. Op dit punt wil ik wel even een disclaimer maken omdat ik geen arts ben. Wanneer iemand met schildklierproblemen of met een schildklieraandoening een traject bij mij start, zal dit altijd in afstemming met de huisarts of eventueel de internist of endocrinoloog gaan.

Omdat de schildklier zo gevoelig is voor stress en we ons niet altijd bewust zijn van onze stress, mentaal en lichamelijk, starten mijn trajecten met het in balans brengen van het stresssysteem. Dit doen we met ademwerk en Yoga Nidra meditaties. Afhankelijk van het verloop hiervan, de behoefte en de hulpvraag die uit de intake naar voren komt, gaan we breder kijken naar leefstijl. Of er veranderingen wenselijk zijn op lichamelijk gebied, zoals voeding en beweging, waar de schildklier beter op zal reageren en meer in balans zal komen en een energieker leven mogelijk gaat worden 🦋

Deep breaths are like little love notes for your body

~Unknown~

 

 

(Foto: Pixabay ~ Erik_Karits)