Energieker leven met een schildklieraandoening

Energieker leven met een schildklieraandoening

Niet goed werkende schildklier

Is het mogelijk om meer energie te krijgen met een schildklieraandoening? Heb jij schildklierproblemen? En stel jij jezelf deze vraag wel eens omdat je je beperkt voelt in je doen en laten en je leven te leven zoals jij deze wil leven? Afhankelijk van de ernst en de vorm zijn er tal van klachten en symptomen die een niet goed werkende schildklier met zich mee kan brengen. Zoals bijvoorbeeld bij een te langzame schildklier:

  • een depressief gevoel en angst
  • een negatief zelfbeeld
  • stemmingswisselingen
  • concentratie- en geheugenstoornissen
  • obstipatie
  • gewrichtspijnen en spierkrampen
  • haaruitval
  • vermoeidheid

Oorzaken trage schildklier

Wellicht herken je je in deze klachten maar ben je je niet bewust van traag werkende schildklier symptomen omdat bijvoorbeeld een bloeduitslag aangeeft dat je schildklier goed werkt. Dan zou er bijvoorbeeld sprake kunnen zijn van een omzettingsprobleem van de schildklierhormonen in de lever. Of misschien zit je in de overgangsfase. Dan is er een mogelijkheid dat je klachten ervaart die passen bij een traag werkende schildklier. Symptomen kunnen lijken op overgangsklachten waardoor je je niet bewust bent dat het wellicht de werking van de schildklier kan zijn.

Een heel gevoelig kliertje

De schildklier wordt ook wel de motor van ons lichaam genoemd en is een heel gevoelig kliertje. De kunst is om je schildklier zoveel mogelijk stabiel te houden. Omdat het heel gevoelig is, met name voor stress, kunnen de bloedwaarden van deze klier regelmatig schommelen. Bij kortdurende stress en een gezond herstel zal dit geen probleem zijn. Wanneer je langdurige stress hebt of je herstelt niet goed van stress dan kan op de lange termijn je schildklier problemen krijgen met goed functioneren. Je kunt dan allelei klachten gaan ervaren.

Bloedprikken schildklier

Het zo stabiel mogelijk houden van de schildklier doe je mijns inziens door goed naar je lichaam te luisteren. Er bestaan referentiewaarden van de TSH en FT4 die een indicatie kunnen zijn voor de toestand van de schildklier. Maar waar ook rekening mee gehouden mag worden is dat de waarden gedurende de dag schommelen en dat het heel persoonlijk is bij welke waarden iemand zich goed voelt. De ene persoon kan met bepaalde waarden zich goed voelen en een ander persoon met diezelfde waarden niet.

Ik herinner me een aantal keer dat ik in de wachtkamer zat bij de endocrinoloog voor controle en dacht mijn waarden zullen wel goed zijn want ik voel me heerlijk. Maar de endocrinoloog zei tegen me dat mijn schildklier niet optimaal werkte. En andersom gebeurde ook. Dat ik me helemaal niet fit voelde en de uitslag volgens de arts goed was.

Daarnaast wordt over het algemeen alleen geprikt om de TSH en FT4 waarden te checken. Om écht een goed beeld te krijgen is het nodig om meer dan alleen deze 2 te controleren. Door mijn eigen ervaring kan ik zeggen hoe belangrijk onze eigen lichaamswijsheid is. Dit is de reden waarom ik vanuit deze wijsheid werk. Jouw lichaam is je belangrijkste kompas.

Verminderen van klachten

Gelukkig kunnen we zelf veel doen om klachten te verminderen. In sommige gevallen kan er zelfs geminderd worden met medicatie of kan er zelfs helemaal worden gestopt met medicatie. Op dit punt wil ik wel even een disclaimer maken omdat ik geen arts ben. Wanneer iemand met schildklierproblemen een traject bij mij start, zal dit altijd in afstemming met de huisarts of eventueel de internist of endocrinoloog gaan.

Wat te doen bij schildklierproblemen

Omdat de schildklier zo gevoelig is voor stress en we ons niet altijd bewust zijn van onze stress, starten mijn trajecten met het in balans brengen van het stresssysteem. Dit doen we met ademwerk en Yoga Nidra meditaties. Maar we gaan ook verder kijken naar leefstijl, afhankelijk van de behoefte en de hulpvraag die uit de intake naar voren komt. Of er veranderingen wenselijk zijn op lichamelijk gebied, zoals voeding en beweging, waar de schildklier beter op zal reageren en meer in balans zal komen en een energieker leven mogelijk gaat worden.

Deep breaths are like little love notes for your body

~Unknown~