Selecteer een pagina

We hebben niet altijd invloed op wat er in ons leven gebeurt. Ook kunnen we het verleden niet veranderen. Wel hebben we invloed op hoe we er mee omgaan.

In coach- en therapiesessies wordt ook wel gebruik gemaakt van het 5G-model. Dit model bestaat uit de 5 G’s van: Gebeurtenis – Gedachte – Gevoel – Gedrag – Gevolg.

Gedachte eerst of gevoel eerst?

Of in dit rijtje gedachte voor gevoel komt of gevoel voor gedachte, daar bestaan verschillende meningen over. Eigenlijk vinden ze tegelijkertijd plaats omdat ze met elkaar verbonden zijn. Gedachten hebben invloed op gevoelens en gevoelens hebben invloed op gedachten. En samen zijn ze de kern in dit model. Wanneer we iets willen veranderen, bijvoorbeeld omdat we fitter en gezonder willen zijn, dan mogen we ons focussen op het veranderen van onze gedachten en gevoelens.

Het leven aan de hand van dit model

In ons leven vinden er allerlei gebeurtenissen plaats. Door deze gebeurtenissen hebben we bepaalde gedachten en gevoelens. Hieruit komt bepaald gedrag voort. Dit gedrag heeft gevolgen welke weer aanleiding kunnen zijn voor gebeurtenissen. Deze 5g’s zou je als een vicieuze cirkel kunnen zien.

Gebeurtenis > gedachten en gevoelens > gedrag > gevolg > gebeurtenis, etc. Ongemerkt blijft zich steeds hetzelfde herhalen.

Ook al willen we iets veranderen toch krijgen we die cirkel maar moeilijk doorbroken. We doen een aantal pogingen en geven het misschien wel op wanneer het niet lukt. Wellicht zeggen we dan bijvoorbeeld: ik ben nu eenmaal zo of het zit in de familie. Echter onderzoek laat zien dat zo’n 5% genetisch en 95% epigenetisch (omgevingsfactoren) is. Wat het zo moeilijk kan maken zijn onze programma’s. We worden ook wel gewoontedieren genoemd. Dit heeft met deze programma’s te maken die in ons systeem liggen opgeslagen. De bekende, veelal onbewuste, weg volgen. Maar wat als deze bekende weg niet meer goed voor ons voelt? Geen voldoening geeft? En onze gezondheid en vitaliteit er onder te lijden heeft?

Stel jezelf dan de vraag: Hoe wil ik mij voelen?

Waar je aandacht naartoe gaat, groeit. Ben jij je bewust van waar jouw aandacht naar toe gaat? Gaat deze naar wat je niet wil of wat je wel wil? Onze gedachten, en gevoelens, zijn voor een heel groot deel (ook weer zo’n 95%) onbewust en herhalend. Gedachten en gevoelens horen eigenlijk bij gebeurtenissen uit het verleden. Wanneer we anders met onze gedachten en gevoelens leren omgaan, kunnen we ervoor zorgen dat ons verleden geen invloed meer heeft op ons heden en dat we steeds meer naar een toekomst gaan die we graag willen. We zijn de creator van ons eigen leven. De programma’s die al jarenlang in ons afgespeeld worden veranderen, is geen quickfix. Het vergt een andere levenshouding. We mogen het ons elke dag weer gunnen bewust bezig te zijn met anders te gaan denken en voelen.

Tijdens mijn coachsessies ga je leren regie te nemen over je gedachten en gevoelens. Je leert deze los te koppelen van het verleden waardoor ze minder lang aanwezig zijn en je meer aandacht kunt hebben voor gedachten en gevoelens die je helpen met hetgeen je wel wil.

Wil je graag jouw cirkel met gewoonten doorbreken voor een energieker leven? Ik help je graag 🦋